Acte necesare pentru vânzarea unui imobil

Pentru a perfecta o vanzare imobiliara (apartament, casa, alt spatiu) aveti nevoie de urmatoarele documente:

 1. Actele de identitate ale vanzatorului si cumparatorului (in perioada de valabilitate);
 2. Actul de proprietate al apartamentului/casei;
 3. Planul cadastral al proprietati;
 4. Certificatul fiscal eliberat de Directia Taxe si Impozite (valabil numai in luna emiterii);
 5. Adeverinta de la Asociatia de Proprietari (in cazul apartamentelor);
 6. Extrasul de carte funciara in forma autentica (se obtine de catre notarul public la solicitarea proprietarului);
 7. Incheierea de carte funciara (intabularea) ce face dovada intabularii dreptului de proprietate in cartea funciara;
 8. Certificatul energetic al proprietatii;
 9. Dovada de achitare (chitanta) a facturilor la furnizorii de utilitati publice: apa, gaz, electricitate, salubritate;
 10. Daca este cazul, certificatele de casatorie sau sentinta definitiva de divort (atat pentru vanzator cat si pentru cumparator).

Impozitul pentru vanzarea unui imobil este in sarcina vanzatorului, dupa cum urmeaza:

 • Pentru imobilele dobandite intr-o perioada de pana la 3 ani:
  • 3% calculat la valoarea imobilului, daca aceasta este de pana la 200.000 lei inclusiv;
  • 6.000 lei + 2% calculat la valoarea imobilului, daca aceasta depaseste 200.000 lei.
 • Pentru imobilele dobandite intr-o perioada de peste 3 ani:
  • 2% calculat la valoarea imobilului, daca aceasta este de pana la 200.000 lei inclusiv;
  • 4.000 lei + 1% calculat la valoarea imobilului, daca aceasta depaseste 200.000 lei.