Certificatul de performanță energetică

Ce este și ce cuprinde?

Certificatul de performanta energetica (CPE) este un document tehnic cu caracter informativ care atesta performanta energetica a cladirii, precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. Mai precis, intr-un certificat de performanta energetica sunt detaliate caracteristicile constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia (incalzire, apa calda de consum, climatizare, ventilare mecanica si iluminat artificial) rezultate din analiza energetica si termica.

În certificatul de performanţă energetică a clădirii sunt cuprinse date privind consumul de energie al unei clădiri sau al unei unităţi de clădire.

Performanţa energetică a clădirii se exprimă printr-o notă, de la 1 la 100, care este cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.

Totodată, performanţa energetică se exprimă prin încadrarea într-una din cele şapte clase, de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până la 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820 kWh/mp/an.

Cât este valabil?

Certificatul de eficienţă energetică este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepţia situaţiei în care, pentru clădirea sau unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră, care modifică consumurile energetice ale acesteia.

Este obligatoriu?

Regulile in privinta certificatului de performanta energetica au fost stabilite, prin Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013, si au intrat in vigoare din data de 19 iulie 2013.

"Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze, dupa caz"

La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar.

La data inregistrarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va ramane in posesia proprietarului.

Contractele de vânzare-cumpărare sau închiriere încheiate în lipsa certificatului energetic sunt supuse nulităţii relative şi pot fi atacate în justiţie de către părţiile care au încheiat documentul sau de către terţi.

Clădirile care trebuie să aibă certificat energetic

Certificatul de performanţă energetică este întocmit pentru clădirile care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore.

Documentul este necesar pentru locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri ale instituţiilor de învăţământ, spitale, hoteluri şi restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie, clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.

Certificatul nu este necesar pentru clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, deoarece acestora, daca li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior.

De asemenea, documentul nu este necesar pentru clădiri folosite ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios, pentru clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la doi ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie, pentru clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de patru luni pe an, pentru clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 de metri pătraţi.

Cine întocmește Certificatul Energetic?

Certificatul de performanţă energetică se elaborează şi se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului, proprietarului sau administratorului clădirii ori unităţii de clădire.

Auditorul energetic are dreptul, în baza atestatului de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să realizeze auditul energetic pentru clădiri sau unităţi de clădire, să întocmească certificatul de performanţă energetică şi raportul de audit energetic. Acesta îşi poate desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unei persoane juridice.

Solicitantul trebuie să se adreseze unui auditor energetic atestat şi să încheie un contract de prestări servicii cu acesta.

Documente necesare:

 • Plan general de incadrare in zona al imobilului (scara 1:2000) cu precizare punctelor cardinale;
 • Planuri arhitectura - fatade si sectiuni: subsol, parter, etaj curent, ultim etaj, terasa;
 • Planuri cu sectiuni longitudinale si transversale;
 • Planuri instalatii incalzire si apa calda de consum;
 • Releveu apartament scara 1:100;
 • Alte detalii constructive pentru pereti, planseu peste subsol, planseul de sub mansarda/terasa etc.;
 • Denumirea producatorului sau fisa tehnica pentru centrala termica, calorifere si tamplaria termoizolanta, daca acestea au inlocuit recent dotarile originale ale imobilului;
 • Facturi apa calda, apa rece, energie termica sau de combustibil pentru centrala termica a cladirii.

Costuri estimative

Costurile difera pentru fiecare lucrare in parte, mai jos gasiti costuri aproximative.

Pentru costuri exacte va recomandam sa luati legatura cu oricare din Auditorii Energetici prezenti in cadrul sectiunii UTILE a realia.ro.

 1. Garsoniera: 129-149 lei;
 2. Apartament 2 camere: 139-179 lei;
 3. Apartament 3 camere: 169-199 lei;
 4. Apartament 4 camere: 189-229 lei;
 5. Case, vile pana in 200 mp: 199-299 lei (aprox. 2 lei/mp);
 6. Case, vile peste 200 mp: 249-349 lei (aprox. 1,5 lei/mp);
 7. Spatii comerciale, industirale, etc - peste 500 mp: pretul este negociabil si depinde de suprafata si complexitatea lucrarii (de la 1 lei/mp).