Documente necesare acordarii imprumutului PRIMA CASA

Pentru obtinerea aprobarii financiare sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Cererea de credit - este un formular tipizat specific fiecarei banci;
 2. Acte de identitate (copie) - pentru solicitantul creditului si, daca este cazul, pentru coplatitori;
 3. Certificat de casatorie (copie) sau, daca este cazul, hotararea de divort;
 4. Documente care fac dovada existentei veniturilor solicitantului:
  1. Adeverinta de salariu (formular specific fiecari banci) in original - aceasta are o valabilitate de maxim 45 de zile;
  2. Formularul 205 (care a inlocuit fisa fiscala incepand cu anul 2013) - se completeaza online si trebuie depus anual de angajatori pana in ultima zi a lunii februarie;
  3. Documente care atesta alte venituri ale solicitantului (din dividende, din inchirieri, din activitati independente etc).
 5. Documente care atesta situatia datoriilor solicitantului:
  1. Contractele de credit pentru cardurile de credit, descoperitul de cont si ale celorlalte credite bancare ale solicitantului, in format copie;
  2. Graficele de rambursare pentru celelalte credite;
  3. Factura la utilitati pentru luna precedenta sau cu cel mult 3 luni in urma (doar la anumite banci);
  4. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine in proprietate nicio locuinta (individual sau impreuna cu sotia/sotul) sau detine o proprietate exclusiva in regim propriu sau impreuna cu sotul/sotia care are o suprafata utila mai mica de 50 m2. Aceasta declaratie trebuie sa fie autentificata la notar.

La cererea bancii mai pot fi solicitate si alte documente inafara de cele prezentate mai sus.


Pentru obtinerea aprobarii juridice sunt necesare urmatoarele documente:

 1. Actul de proprietate al imobilului care face obiectul vanzarii - este necesara prezentarea copiei acestuia;
 2. Cartea de identitate a proprietarului imobilului (copie);
 3. Releveu (copie) - reprezinta schita sau planul imobilului;
 4. Intabulare (copie) - reprezinta inscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului;
 5. Extras de Carte Funciara pentru informare - este un document legal care atesta faptul ca imobilul nu este ipotecat, nu face obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare si nu este urmarit de sarcini. Acesta are o valabilitate de 15 zile;
 6. Declaratia pe propria raspundere a vanzatorului ca imobilul nu este revendicat si ca nu exista litigii asupra acestuia.

Nota: Pentru locuintele noi este obligatorie prezentarea documentelor care suprind toata istoria juridica a imobilului (contracte de vanzare-cumparare anterioare, autorizatii de dezmembrare, certificate de urbanism etc.)


Documentele care vor fi trimise catre FNGCIM:

 1. Cartea de identitate a solicitantului (copie);
 2. Extras de Carte Funciara pentru informare (original);
 3. Antecontractul de vanzare-cumparare a imobilului autentificat la notar;
 4. Certificat de eficienta energetica - este un document in cadrul caruia sunt cuprinse cheltuielile cu intretinerea aferente imobilului in cauza. Acesta are un cost cuprins intre 200 si 350 RON, cost suportat de vanzator. In programul Prima Casa sunt acceptate la garantie doar imobilele din clasele A,B, si C.

Intregul demers poate avea o durata cuprinsa intre o luna si 2 luni. SUCCES!