Reguli

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

 1. Folosirea site-ului www.REALIA.ro (inclusiv vizitarea acestuia, inregistrarea, folosirea serviciilor oferite de S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. prin intermediul site-ului REALIA.ro) implica acceptarea in totalitate si neconditionata a Termenilor si Conditiilor expusi mai jos.
 2. S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricand, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site.

2. Scopul urmarit

 1. Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. prin intermediul site-ului www.REALIA.ro, persoanelor fizice si/sau juridice in vederea publicarii pe site de ANUNTURI pentru vanzarea, cumpararea sau inchirierea de bunuri sau servicii.
 2. Portalul Imobiliar REALIA.ro contine anunturi pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nici o obligatie pentru continutul respectivelor ANUNTURI si/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea. Includerea legaturilor sau trimiterilor in Portalul Imobiliar www.REALIA.ro este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe siturile unor terti, la care se face trimitere pe Portalul Imobiliar wwww.REALIA.ro, Utilizatorul acceseaza acele site-uri si/sau le foloseste produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.
 3. Intregul continut al Portalului Imobiliar www.REALIA.ro incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor Portalului Imobiliar www.REALIA.ro, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe acest site in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

3. Termenii folositi in prezentul act vor avea urmatorul inteles:

 1. Portalul Imobiliar www.REALIA.ro - site-ul www.REALIA.ro, inclusiv orice sectiune sau subsectiune a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.REALIA.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.
 2. Utilizator - orice persoana fizica, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Portalul Imobiliar www.REALIA.ro fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile si/sau serviciile furnizate prin intermediul Paginii www.REALIA.ro; precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza servicii furnizate de S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. prin intermediul Paginii www.REALIA.ro.
 3. Furnizor/S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. - societatea comerciala S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Brasov, Str. Traian nr. 4, sc. A, ap. 62, Cod Postal: 500332, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr J08/1316/2014, CUI 33603091, atribut fiscal RO, telefon: 0723265723, e-mail: contact@realia.ro.
 4. Anunt - oferta unui Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. prin intermediul Portalului Imobiliar www.REALIA.ro cu privire la vanzarea sau inchirierea unui Imobil.
 5. Produs - bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin prezentul.
 6. Termeni si Conditii - prevederile din acest document, care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul trebuie sa le respecte in vederea utilizarii Portalului Imobiliar www.REALIA.ro, aplicabile in egala masura la achizitionarea de catre Utilizatori a serviciilor furnizate de S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. prin intermediul Paginii www.REALIA.ro.
 7. Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre Utilizatori pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro.

4. Aspecte Generale

 1. Un Anunt va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro, care sa contina:
  1. datele reale de contact ale Utilizatorului,
  2. descrierea reala a Imobilului care face obiectul Anuntului,
  3. pretul.
 2. Prin trimiterea Anuntului spre publicare catre Furnizor, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, in caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.
 3. Valabilitatea unui anunt este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.
 4. Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

 1. Furnizorul se obliga sa publice Anunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Paginii REALIA.ro care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.
 2. Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Paginii www.REALIA.ro sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Utilizator si datele publicate pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro.
 3. Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Portalul Imobiliar REALIA.ro va fi disponibila neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.
 4. Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.
 5. Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anuntului.
 6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Paginii www.REALIA.ro.
 7. Furnizorul are dreptul de a sterge orice anunt sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul anunturilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor utilizatori ai serviciului. Deasemenea, in cazul in care anuntul afecteaza in mod negativ reputatia Furnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.
 8. Furnizorul declara ca este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala legate de Portalul Imobiliar www.REALIA.ro, in afara Anunturilor publicate pe site de catre Utilizatori cu privire la care are un drept neexclusiv de utilizare/publicare in conditiile prevazute de prezentul document.
 9. Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale imobilelor descrise in Anunturi.
 10. Potrivit legislatiei in vigoare Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Portalului Imobiliar www.REALIA.ro.

6. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de serviciile Portalului Imobiliar www.REALIA.ro, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor acestui document.

 1. Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica a Imobilului/Imobilelor si Serviciilor ce fac obiectul Anuntului/Anunturilor si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.
 2. Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie publicat de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.
 3. Prin completarea formularului si/sau transmiterea Anuntului catre Furnizor spre publicare pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro , Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile din prezentul document.
 4. In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

7. Verificarea/Moderarea Anunturilor

 1. Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile prezentului document (au un continut considerat jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori o baza de date care sa contina un numar cat mai mic de Anunturi eronate.
 2. Nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Produs.
 3. Nu este permisa stergerea si republicarea anunturilor cu acelasi continut la un interval mai mic de 30 zile (termenul de reactualizare al unui anunt)
 4. Un Anunt este valabil pentru un singur Imobil. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Imobile.
 5. Nu pot fi publicate Anunturi false, interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.
 6. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).
 7. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin poze preluate din alte surse.
 8. Nu pot fi publicate anunturi care contin link-uri catre alte site-uri,fara acceptul Furnizorului.
 9. Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul anuntului (introducerea in titlul sau descrierea anuntului de cuvinte cheie care nu au legatura cu Imobilul/ serviciul oferit)
 10. Nu pot fi publicate anunturi care contin un limbaj necorespunzator.
 11. Nu se admit anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
 12. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice anunt care incurajeaza aceste mesaje va fi dezactivat.
 13. Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro (inclusiv cele promovate), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:
  1. fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate;
  2. fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro
 14. In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro, atunci Utilizatorul va fi informat in scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul.
 15. In situatia in care un anunt promovat este dezactivat de catre Furnizor, in urma verificarii, deoarece incalca Termenii si Conditiile site-ului www.REALIA.ro, Utilizatorul va primi in contul de pe site, credit echivalent cu pretul achitat pentru promovare. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor anunturi, care respecta Termenii si Conditiile, pe site si nu poate fi returnat sub forma de bani. In cazul incalcarilor grave si repetate ale regulamentului si a legilor in vigoare Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu restitui sumele respective.
 16. In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Portalul Imobiliar www.REALIA.ro in vederea postarii de noi Anunturi sau administrarii Anunturilor existente.
 17. In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Utilizatori sub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.
 18. Numarul maxim de anunturi GRATUITE care pot fi postate in contul unui Utilizator al site-ului REALIA.ro este de 3 anunturi pentru utilizatorii PERSOANE FIZICE si 10 anunturi pentru utilizatorii PERSOANE JURIDICE.

8. Promovarea Anunturilor

 1. Orice Anunt postat pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro direct de catre Utilizator poate fi promovat contra unei taxe platite. Abonamentele platite se catre PERSOANELE JURIDICE ofera posibilitatea promovari unui numar prestabilit de Anunturi conform fiecarui tip de abonament ales.
 2. Promovarea unui anunt consta in:
  • includerea anuntului in galeria de Anunturi promovate (unde sunt afisate aleatoriu cate 8 anunturi promovate la fiecare incarcare a paginii);
  • evidentierea sa in lista, cu alta culoare fata de celelalte Anunturi;

9. Preturi. Modalitati de plata

 1. Preturile pentru serviciile oferite de Furnizor sunt definite in Anexa 1.
 2. In cazul in care plata a fost efectuata, Anuntul va fi promovat pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro in maxim 1 ora de la primirea de catre Furnizor a dovezii privind efectuarea platii.
 3. Plata in Portalul Imobiliar www.REALIA.ro se poate face prin card online.
 4. Preturile prezentate in Anexa 1 sunt aceleasi indiferent daca au fost anexate sau nu fotografii la Anunt.
 5. Datele necesare efectuarii platii vor fi furnizate Utilizatorului dupa completarea si salvarea formularului de creare a unui Anunt.
 6. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesara completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul si toate informatiile relevante pentru comanda sunt date de 2checkout.com, furnizorul de servicii de plata prin card online, in Portalul Imobiliar catre care va fi redirectionat Utilizatorul.
 7. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

10. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor

 1. Orice Utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunturile transmise/publicate/nepublicate de S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.
 2. De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Paginii REALIA.ro care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Portalului Imobiliar www.REALIA.ro, despre care au cunostinta.
 3. Plangerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Portalul Imobiliar www.REALIA.ro
 4. Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numarul de identificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.
 5. Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Utilizatorului, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.
 6. Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul http://www.anpc.gov.ro

11. Termeni Confidenţialitate

S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. pentru emiterea facturii, livrarea produselor, confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc.. Utilizatorii site-ului pot solicita ştergerea informaţiilor din baza de date. Orice solicitare/notificare în vederea ştergerii informaţiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa contact@realia.ro

Comerciantul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.

Datorită faptului ca datele cu caracter personal sunt transmise pe cale electronică, S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L.nu poate fi făcută răspunzătoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informaţiilor de către persoane neautorizate.

Informaţiile furnizate către S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse conform legilor in vigoare.

S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. a demarat procesul de înregistrare la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal. Codul alocat va fi specificat clar si vizibil pe site-ul www.realia.ro

S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, de Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi de Ordonanţa nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, cu modificările ulterioare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L., în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client.

Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
 • adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.
 1. Datele prelucrate

  Societatea noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

  • numele şi prenumele
  • telefon/fax/email
  • adresa sau reşedinţa
  • date bancare

  Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

  Informaţiile referitoare la cardurile bancare ale Clienţilor nu sunt stocate in baza de date a site-ului www.realia.ro, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. www.realia.ro nu este responsabila pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

  Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:

  • când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
  • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
  • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
  • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
  • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
  • când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
  • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
 2. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv , activităţi ale portalurilor web, comerţ on-line, furnizare de bunuri şi servicii. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţei informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.
 3. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate.

  Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

  COOKIES

  www.realia.ro foloseşte cookies doar pentru a îmbunătăţi navigarea în cadrul portalului on-line. Acestea nu conţin date personale. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului îşi exprimă acordul pentru folosirea de cookies prin setările personale din browser. Vizitatorii portalului imobiliar www.realia.ro sunt informaţi în legătura cu folosirea de cookies printr-un banner situat pe homepage. Prin continuarea navigării, vizitatorii îşi exprimă acordul cu privire la acest aspect.

  Pentru mai multe informaţii despre cookies şi influenţa acestora asupra navigării pe internet puteţi accesa www.aboutcookies.org

 4. Garanţii

  Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

  Societatea S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin următoarele obligaţii de informare:

  • În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:
   • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
   • scopul în care se face prelucrarea datelor;
   • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
   • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.

  Dreptul de acces

  Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la REALIA ESTATE WEB S.R.L., la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. REALIA ESTATE WEB S.R.L. este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

  1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
  3. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
  4. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
  5. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor SC REALIA ESTATE WEB SRL, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

  Persoana vizată poate solicita de la SC REALIA ESTATE WEB SRL informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. este obligata să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

  Dreptul de intervenţie asupra datelor

  Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L., la cerere şi în mod gratuit:

  1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

  Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. este obligata să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

  Dreptul de opoziţie

  Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

  Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

  În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta REALIA ESTATE WEB S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

  S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. este obligata să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

 5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

  Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

 6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

  S.C. REALIA ESTATE WEB S.R.L. ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.